loading...

Uczelnie publiczne (państwowe)

Al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
portal.prz.edu.pl
al. Rejtana 16c
35-959 Rzeszów
www.ur.edu.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
ul. Książąt Lubomirskich 6; 37-700 Przemyśl;
Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza Wydział Chemiczny
Al. Powstańców Warszawy 6; 35-959 Rzeszów;
Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza Wydział Zarządzania
Al. Powstańców Warszawy 10; 35-959 Rzeszów;
Uniwersytet Rzeszowski Wydział Biologiczno-Rolniczy
ul. Ćwiklińskiej 1; 35-601 Rzeszów;
Uniwersytet Rzeszowski Wydział Ekonomii
ul. Ćwiklińskiej 2; 35-601 Rzeszów;
Uniwersytet Rzeszowski Wydział Filologiczny
al. Kopisto 2b; 35-315 Rzeszów;
Uniwersytet Rzeszowski Wydział Pedagogiczny
ul. ks. Jałowego 24; 35-010 Rzeszów;
Uniwersytet Rzeszowski Wydział Prawa i Administracji
ul. Grunwaldzka 13; 35-068 Rzeszów;
Uniwersytet Rzeszowski Wydział Sztuki
Kopisto 2a; 35-315 Rzeszów;
Uniwersytet Rzeszowski Wydział Wychowania Fizycznego
ul. Towarnickiego 3; 35-959 Rzeszów;

Uczelnie niepubliczne (prywatne)

ul. Cegielniana 14
35-310 Rzeszów
www.wspia.eu
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Przemyślu
ul. Rolnicza 10; 37-700 Przemyśl;
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli
ul. Energetyków 11a; 37-450 Stalowa Wola;
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Przemyślu
ul. Słowackiego 85; 37-700 Przemyśl;
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2; 35-225 Rzeszów;
Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie
ul. Miłocińska 40; 35-232 Rzeszów;
Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu
ul. Wybrzeże Ojca Świętego Jana Pawła II 2; 37-700 Przemyśl;
Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Przeworsku
ul. Gimnazjalna 35; 37-200 Przeworsk;