loading...

Uczelnie publiczne (państwowe)

Al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
portal.prz.edu.pl
al. Rejtana 16c
35-959 Rzeszów
www.ur.edu.pl
Kolegium Nauczycielskie im. A. Fredry w Przemyślu
ul. Łukasińskiego 12; 37-700 Przemyśl;
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Leżajsku
ul. Curie-Skłodowskiej 6; 37-300 Leżajsk;
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Nisku
ul. Chopina 31; 37-400 Nisko;
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Ropczycach
ul. Konopnickiej 3; 39-100 Ropczyce;
Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza Wydział Chemiczny
Al. Powstańców Warszawy 6; 35-959 Rzeszów;
Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza Wydział Zarządzania
Al. Powstańców Warszawy 10; 35-959 Rzeszów;
Uniwersytet Rzeszowski Wydział Biologiczno-Rolniczy
ul. Ćwiklińskiej 2; 35-601 Rzeszów;
Uniwersytet Rzeszowski Wydział Ekonomii
ul. Ćwiklińskiej 2; 35-601 Rzeszów;
Uniwersytet Rzeszowski Wydział Filologiczny
al. Rejtana 16b; 35-959 Rzeszów;
Uniwersytet Rzeszowski Wydział Muzyki
ul. Dąbrowskiego 83; 35-959 Rzeszów;
Uniwersytet Rzeszowski Wydział Pedagogiczny
ul. ks. Jałowego 24; 35-959 Rzeszów;
Uniwersytet Rzeszowski Wydział Sztuki
Krasne 32a; 36-007 Krasne;
Uniwersytet Rzeszowski Wydział Wychowania Fizycznego
ul. Towarnickiego 3; 35-959 Rzeszów;
Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu
ul. Sienkiewicza 159a; 39-400 Tarnobrzeg;

Uczelnie niepubliczne (prywatne)

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli
ul. Energetyków 11a; 37-450 Stalowa Wola;
Wyższa Szkoła Gospodarcza w Przemyślu
ul. Rolnicza 10; 37-700 Przemyśl;
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Przemyślu
ul. Słowackiego 85; 37-700 Przemyśl;
Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie
ul. Miłocińska 40; 35-232 Rzeszów;
Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu
ul. Wybrzeże Ojca Świętego Jana Pawła II 2; 37-700 Przemyśl;
Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Przeworsku
ul. Curie-Skłodowskiej 2; 37-200 Przeworsk;