logourProwadzone przez pracowników Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego wykopaliska w Chotyńcu związane z odkryciem metropolii scytyjskiej dają znakomite wyniki. Okazuje się, że ziemia skrywa tam pełne potwierdzenie obecności tej kultury na terenach Polski, co przesuwa zasięg scytyjskiego kręgu kulturowego na zachód.
wspia rzeszow przemysl logoKlinika Prawa WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej znalazła się w czołówce Uniwersyteckich Poradni Prawnych. W opublikowanym niedawno przez gazetę Rzeczpospolita rankingu studenckich poradni prawnych zajęła szóste miejsce.
wspia rzeszow przemysl logo5 czerwca odbyła się uroczystość odnowienia doktoratu honoris causa dla profesora Wiesława Skrzydło, który został nadany przez Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki. Profesor Skrzydło jest wybitnym polskim konstytucjonalistą, byłym Rektorem UMCS w Lublinie, a obecnie wykładowcą Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. W uroczystości brało udział kilkunastu naukowców i studentów z Polski i Ukrainy.
logour14 czerwca na Wydziale Biologiczno-Rolnicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego odbędzie się posiedzenie Rady Społeczno-Gospodarczej. Udział w spotkaniu z przedstawicielami firm wezmą prof. Sylwester Czopek, dziekan WBR, prof. Czesław Puchalski oraz Wojewoda Ewa Leniart.
logourJuż 7 czerwca odbędzie się Święto Uniwersytetu Rzeszowskiego, które w tym roku będzie połączone z promocjami habilitacyjnymi i doktorskimi.
politechnika rzeszowskaZespół PRz Racing Team wygrał ogólnopolski konkurs KOKON skierowany do studentów uczelni technicznych działających w kołach naukowych. W konkursie wzięły udział koła naukowe z największych uczelni technicznych w Polsce, między innymi AGH w Krakowie, Politechniki Wrocławskiej czy Politechniki Warszawskiej.
logourDziś na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego rozpoczął się Tydzień Otwartych Pracowni. Podczas wydarzenia będzie można zwiedzić każdą z pracowni, obejrzeć prace studentów wydziału, a także dowiedzieć się wszystkiego na temat procesu rekrutacji na kierunki artystyczne.
logourW ramach tegorocznych Rzeszowskich KultURaliów, organizowanych przez Uniwersytet Rzeszowski, już w piątek 26 maja odbędzie pierwsza impreza z tegorocznego cyklu "Z Zumba Fitness po Zdrowie".
politechnika rzeszowskaJuż 9 maja we wtorek odbędzie się konferencja naukowa w ramach II Rzeszowskiego Dnia Wody. Konferencja odbędzie się na na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej. Uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać prelekcji, które poprowadzą pracownicy naukowi, doktoranci oraz studenci.
politechnika rzeszowskaJuż dzisiaj na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza rusza II edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywy rozwoju”. Organizatorem dwudniowego wydarzenia jest Katedra Ekonomii Wydziału Zarządzania PR, Instytut Polityki Energetycznej im. I Łukasiewicza oraz „Eurointegracja”, Studenckie Koło Naukowe uczelni.
logourJuż dzisiaj rusza Tydzień Zdrowia i Sportu na Uniwersytecie Rzeszowskim. Wydarzenie jest organizowane przez Samorząd Studentów Wydziału Medycznego oraz Wychowania Fizycznego UR przy współpracy IFMSA Poland Oddział Rzeszów.
logourJeszcze w poprzednim roku, w październiku Uniwersytet Rzeszowski otrzymał uprawnienia od MNiSW do przeprowadzania państwowych egzaminów certyfikowanych z języka polskiego jako obcego na wszystkich poziomach. Od tego czasu obył się jeden egzamin dla, a już w czerwcu studenci i absolwenci przystąpią do kolejnego.
logourOd nowego roku akademickiego Uniwersytet Rzeszowski zmienia konwencje realizacji zajęć na kierunku Biotechnologia. Studenci będą kształcić się w obiektach zlokalizowanych na terenie Rzeszowa. Tym sposobem, w jednym miejscu będą mogli korzystać z całej nowoczesnej infrastruktury UR.
logourJuż 30 marca na Politechnice Rzeszowskiej odbędzie się Dzień otwartych dla uczniów szkół średnich. W programie przewidziane będą pokazy, wystawy, szkolenia, a także strefa wystawiennicza. Dzień później odbędzie III edycja Nocnych Spotkań z Nauką.
Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Rzeszowskiego organizuje cykl bezpłatnych warsztatów z zakresu kryptografii. Spotkania zostaną przygotowane z myślą o o uczniach szkół podstawowych. Uczestnicy będą mogli samodzielnie złamać szyfr ENIGMy, odkryć historyczne algorytmy kodowania, a także dowiedzieć się czym jest szyfr Cezara.
politechnika rzeszowskaJuż 29 marca odbędzie się Dzień Otwarty Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli. Wydarzenie ma na celu zapoznanie uczniów klas maturalnych z możliwością studiowania na nowym Wydziale Politechniki Rzeszowskiej. Plan spotkania obejmuje m.in. pokaz najnowszych osiągnięć techniki oraz prezentację możliwości rozwoju zawodowego po ukończeniu studiów na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym PRz.
wspia rzeszow przemysl logoNa WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej zostanie wprowadzony nowatorski w skali kraju program rozliczania przedmiotów „Step by Step”. Studenci uczelni zamiast tradycyjnych egzaminów, będą zaliczać przedmioty, za które zostaną im przyznane punkty. WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa będzie przyznawać punkty studentom nie tylko za wiedzę zaprezentowaną podczas zaliczeń, ale także za dodatkowe aktywności.
politechnika rzeszowska21 marca Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza podpisała umowę o współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Podpisane porozumienie zapewni możliwości rozwoju zarówno uczelni, jak i ZUS poprzez wspólne przedsięwzięcia, konferencje naukowe, doradztwo, projekty badawcze, praktyki.
WSPiA stworzy platformę e-usług edukacyjnychWSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa za ponad 5 mln zł zrealizuje projekt pt. „Platforma e-usług edukacyjnych”, w ramach którego stworzonych zostanie 12 elektronicznych platform usługowych podnoszących warunki studiowania i kontaktowania się studentów z Uczelnią. 85% środków na realizację projektu pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
BlinkMouse – aplikacja dla osób niepełnosprawnych ruchowoDr inż. Joanna Marnik z Katedry Informatyki i Automatyki Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej stworzyła aplikację BlinkMouse zastępującą mysz komputerową. BlinkMouse pozwala na pełną obsługę komputera osobom całkowicie sparaliżowanym, które poruszają jedynie powiekami. W połączeniu z klawiaturami ekranowymi aplikacja umożliwia komunikowanie się z otoczeniem. Do używania jej wystarczy komputer z kamerą internetową ustawioną naprzeciw twarzy użytkownika.