Powstanie Podkarpackie Centrum Innowacji17 października podpisano w Rzeszowie list intencyjny dotyczący powstania Podkarpackiego Centrum Innowacji. W nowoczesnej placówce studenci będą mieli szansę wypróbować w praktyce swoje pomysły. Budynek ma zostać oddany do użytku już w 2018 roku, a koszty realizacji tego projektu sięgają 85 mln złotych.

wspia rzeszow przemysl logoWSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa otrzymała ponad 9 milionów złotych na podnoszenie kompetencji swoich studentów. Ponad 3 mln 300 tys. zł to wartość kolejnych unijnych projektów, uczelnia otrzymała także środki pochodzące z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Pieniądze zostaną przeznaczone na rozwój Akademickiego Biura Karier oraz organizację płatnych staży dla studentów.
logourUniwersytet Rzeszowski rozpoczął realizację projektów skierowanych dla studentów i absolwentów na łączną kwotę 4 139 566,68 zł. Celem wszystkich realizowanych zadań jest podniesienie jakości studentów i absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego, a co za tym idzie – zwiększenie ich atrakcyjności na rynku pracy. Dofinansowanie na realizację trzech projektów pochodzi ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
wspia rzeszow przemysl logoMgr Arkadiusz Szajna, wykładowca WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej został jedynym na Podkarpaciu i jednym z pierwszych w Polsce ekspertem z zakresu badań poligraficznych certyfikowanym przez Polskie Towarzystwo Badań Poligraficznych. Certyfikat uzyskał po ukończeniu prawie 200-godzinnego kursu prowadzonego przez ekspertów m.in. z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
logourRusza rekrutacja na Mały Uniwersytet Rzeszowski! Do udziału w projekcie mogą zgłaszać dzieci w wieku od 7 do 12 lat, uczniowie szkół podstawowych, a także młodzież w wieku od 15 lat.
logourProwadzone przez pracowników Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego wykopaliska w Chotyńcu związane z odkryciem metropolii scytyjskiej dają znakomite wyniki. Okazuje się, że ziemia skrywa tam pełne potwierdzenie obecności tej kultury na terenach Polski, co przesuwa zasięg scytyjskiego kręgu kulturowego na zachód.
wspia rzeszow przemysl logoKlinika Prawa WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej znalazła się w czołówce Uniwersyteckich Poradni Prawnych. W opublikowanym niedawno przez gazetę Rzeczpospolita rankingu studenckich poradni prawnych zajęła szóste miejsce.
wspia rzeszow przemysl logo5 czerwca odbyła się uroczystość odnowienia doktoratu honoris causa dla profesora Wiesława Skrzydło, który został nadany przez Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki. Profesor Skrzydło jest wybitnym polskim konstytucjonalistą, byłym Rektorem UMCS w Lublinie, a obecnie wykładowcą Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. W uroczystości brało udział kilkunastu naukowców i studentów z Polski i Ukrainy.
logour14 czerwca na Wydziale Biologiczno-Rolnicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego odbędzie się posiedzenie Rady Społeczno-Gospodarczej. Udział w spotkaniu z przedstawicielami firm wezmą prof. Sylwester Czopek, dziekan WBR, prof. Czesław Puchalski oraz Wojewoda Ewa Leniart.
logourJuż 7 czerwca odbędzie się Święto Uniwersytetu Rzeszowskiego, które w tym roku będzie połączone z promocjami habilitacyjnymi i doktorskimi.
politechnika rzeszowskaZespół PRz Racing Team wygrał ogólnopolski konkurs KOKON skierowany do studentów uczelni technicznych działających w kołach naukowych. W konkursie wzięły udział koła naukowe z największych uczelni technicznych w Polsce, między innymi AGH w Krakowie, Politechniki Wrocławskiej czy Politechniki Warszawskiej.
logourDziś na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego rozpoczął się Tydzień Otwartych Pracowni. Podczas wydarzenia będzie można zwiedzić każdą z pracowni, obejrzeć prace studentów wydziału, a także dowiedzieć się wszystkiego na temat procesu rekrutacji na kierunki artystyczne.
logourW ramach tegorocznych Rzeszowskich KultURaliów, organizowanych przez Uniwersytet Rzeszowski, już w piątek 26 maja odbędzie pierwsza impreza z tegorocznego cyklu "Z Zumba Fitness po Zdrowie".
politechnika rzeszowskaJuż 9 maja we wtorek odbędzie się konferencja naukowa w ramach II Rzeszowskiego Dnia Wody. Konferencja odbędzie się na na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej. Uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać prelekcji, które poprowadzą pracownicy naukowi, doktoranci oraz studenci.
politechnika rzeszowskaJuż dzisiaj na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza rusza II edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywy rozwoju”. Organizatorem dwudniowego wydarzenia jest Katedra Ekonomii Wydziału Zarządzania PR, Instytut Polityki Energetycznej im. I Łukasiewicza oraz „Eurointegracja”, Studenckie Koło Naukowe uczelni.
logourJuż dzisiaj rusza Tydzień Zdrowia i Sportu na Uniwersytecie Rzeszowskim. Wydarzenie jest organizowane przez Samorząd Studentów Wydziału Medycznego oraz Wychowania Fizycznego UR przy współpracy IFMSA Poland Oddział Rzeszów.
logourJeszcze w poprzednim roku, w październiku Uniwersytet Rzeszowski otrzymał uprawnienia od MNiSW do przeprowadzania państwowych egzaminów certyfikowanych z języka polskiego jako obcego na wszystkich poziomach. Od tego czasu obył się jeden egzamin dla, a już w czerwcu studenci i absolwenci przystąpią do kolejnego.
logourOd nowego roku akademickiego Uniwersytet Rzeszowski zmienia konwencje realizacji zajęć na kierunku Biotechnologia. Studenci będą kształcić się w obiektach zlokalizowanych na terenie Rzeszowa. Tym sposobem, w jednym miejscu będą mogli korzystać z całej nowoczesnej infrastruktury UR.
logourJuż 30 marca na Politechnice Rzeszowskiej odbędzie się Dzień otwartych dla uczniów szkół średnich. W programie przewidziane będą pokazy, wystawy, szkolenia, a także strefa wystawiennicza. Dzień później odbędzie III edycja Nocnych Spotkań z Nauką.
Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Rzeszowskiego organizuje cykl bezpłatnych warsztatów z zakresu kryptografii. Spotkania zostaną przygotowane z myślą o o uczniach szkół podstawowych. Uczestnicy będą mogli samodzielnie złamać szyfr ENIGMy, odkryć historyczne algorytmy kodowania, a także dowiedzieć się czym jest szyfr Cezara.