logourPod koniec listopada na Uniwersytecie Rzeszowskim rozpoczął się cykl wykładów otwartych 2016/2017. Za nami pierwszy wykład w tej serii, który obejmował Tematyka wykładów jest zróżnicowana i dotyczą zagadnień językoznawczych, ekonomicznych, socjologicznych, prawnych, a także fizycznych. Wstęp na wykłady jest bezpłatny, każdy zainteresowany może wziąć udział w wykładach.
Pierwszy wykład w cyklu odbył się 24 listopada i dotyczył zagadnień sportowych i wychowania fizycznego. Wykład „Wymiary sportu” został poprowadzony przez profesora Wydziału Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, dr. hab. Adama Podolińskiego. Kolejne w cyklu wykładów otwartych 2016/2017:
  • 15 grudnia - „Znaczenia imienia w życiu człowieka”, dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, prof. UR, Wydział Socjologiczno-Historycznego,
  • 26 stycznia „Kapitał kariery absolwentów szkół wyższych w obliczu wyzwań współczesnego rynku pracy”, dr hab. Anna Barwińska-Małajowicz, prof. UR, Wydziału Ekonomii,
  • 23 lutego - „Kontrastywność/kontrastowanie w języku i lingwistyce – przygoda dla badaczy?”, prof. dr. Hab. Zofia Bilut-Homolewicz, Wydział Filologiczny,
  • 30 marca - „Czy fizycy mogą pomóc w leczeniu nowotworów?” - dr hab. Marian Cholewa, prof. UR, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy,
  • 27 kwietnia - „Wybrane czyny nieuczciwej konkurencji” - dr hab. Jan Olszewski, prof. UR, Wydział Prawa i Administracji,
  • 25 maja - „Śpiew, taniec i kolorowe pióra, czyli ptasie gody” - dr hab. Ewa Węgrzyn, prof. UR, Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych.
wyklady otwarte 16 17

Wszystkie wykłady odbędą się auli Uniwersytetu Rzeszowskiego (budynku A0) o godzinie 16:00.

Wstęp wolny!