logourPodczas 20. edycji Poznańskich Dni Książki nie tylko Naukowej trzy publikacje Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego zostały wyróżnione w konkursie Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych im. ks. Edwarda Pudełki.

Oficyna działająca przy Uniwersytecie Rzeszowskim została wyróżniona za monografię Linie nieba autorstwa Piotra Patoczki. Jury konkursu doceniło również wkład rzeszowskich badaczy i wydawców w przywracanie pamięci historycznej przedwojennego środowiska naukowego oraz akademickiego Uniwersytetu Lwowskiego, jednego z prężnych ośrodków uniwersyteckich dawnej Rzeczypospolitej.
book
Nagrodą pozaregulaminową uhonorowano opublikowane w Wydawnictwie Uniwersytetu Rzeszowskiego dwa obszerne opracowania: Historia w Uniwersytecie Lwowskim. Badania i nauczanie do 1939 r. pod redakcją Jerzego Maternickiego, Joanny Pisulińskiej i Leonida Zaszkilniaka oraz Złote lata polonistyki lwowskiej (1919–1939) autorstwa Mariusza Chrostka.