Studia matematyczno-informatyczne

informatyczneW dobie niemal całkowitej komputeryzacji, kierunki te cieszą się sporą popularnością. Do prostych, łatwych i przyjemnych nie należą, ale jeśli interesujesz się komputerami na pewno się nie zawiedziesz.
 
Wejściówką dla kandydata na tego typu kierunki jest wiedza matematyczna i informatyczna, biegłość w obsłudze komputera i pasja. Bez tej ostatniej ciężko jest osiągnąć dwie pierwsze. Jeśli już dostaniesz się na wymarzony kierunek, rozmawiaj o nim raczej ze znajomymi z uczelni. Znajomym z innych kierunków niewątpliwie zaimponuje Twoja wiedza, z chęcią z niej skorzystają, ale nie do końca zrozumieją co chcesz im przekazać. Studia informatyczne grożą osiągnięciem wysokiego stopnia zaawansowania tematu.
Bioinformatyka jest dziedziną interdyscyplinarną gromadzącą w sobie elementy informatyki, biologii molekularnej, genetyki, matematyki, teorii baz danych, biologii strukturalnej, biochemii i genomiki. Bioinformatyka ma na celu rozwiązywanie problemów związanych ze skutkami intensywnego rozwoju nauk przyrodniczych przy użyciu nowoczesnych technik informatycznych. Absolwenci tego kierunku znajdą pracę w instytucjach, zarówno naukowych jak komercyjnych. Zanim wybierzesz ten kierunek studiów, dowiedź się czegoś więcej, ponieważ bioinformatyka jest wąską specjalnością!
Kierunek ten stanowi swoisty pomost pomiędzy konserwatywnym światem informatyki, a światem zewnętrznym. Ma charakter interdyscyplinarny. Umożliwia studentom poznanie teoretycznych i praktycznych podstaw informatyki oraz ludzkich mechanizmów komunikacji językowej, wizualnej i dźwiękowej. Jak na każdych studiach informatycznych przyda się wiedza z zakresu matematyki (z pewnością na poziomie rozszerzonym), a także umiejętność analitycznego myślenia. Jeśli nie masz trudności z matematyką i raczej bliżej Ci do ścisłowca niż humanisty - być może jest to kierunek dla Ciebie!
Geoinformatyka to kierunek studiów, którego celem jest kształcenie specjalistów zajmujących się zastosowaniem narzędzi informatycznych w naukach o Ziemi. By się dostać, należy mieć jak najlepsze wyniki z przedmiotów ścisłych (matematyki, fizyki, informatyki) lub z geografii. Pod uwagę brane są również oceny z języka obcego. Najlepszymi kandydatami na ten kierunek są osoby potrafiące myśleć analitycznie i szybko wysuwać wnioski z analizowanych informacji. Pożądana jest również łatwość w zdobywaniu informacji z wykorzystaniem baz danych, archiwów i innych źródeł.
Gdyby zapytać studenta, jaka nauka zajmuje się przetwarzaniem informacji, z pewnością tylko niewielki procent respondentów wskazałby na informatykę. Tymczasem definicja informatyki jest bardzo oczywista i nie budzi większej dyskusji. Można łatwo rozpoznać w tej nazwie dwa składniki, pierwszy z nich to "informacja", a drugi kojarzy się z automatyką, a więc słowem oznaczającym maszynę. Konstruowanie systemów zdolnych do samodzielnego przetwarzania danych wymaga doskonałej znajomości matematyki, dlatego zajmuje ona bardzo ważne miejsce w programie kształcenia tych studiów.
IInformatyka Gospodarcza stanowi obszar informatyki znajdujący coraz szersze zrozumienie i upowszechnienie. Wiele uczelni wyodrębniło Informatykę Gospodarczą jako osobny kierunek studiów. Jest to kierunek dla tych kandydatów, którzy interesują się techniką komputerową i kontekstami ekonomicznymi. Studia na tym kierunku zapewniają solidne wykształcenie zarówno w dziedzinie informatyki, jak i w zakresie ekonomiki przedsiębiorstwa. Czy to atrakcyjne połączenie, które zapewni absolwentom zdobycie rozwojowej i dobrze płatnej pracy? Zapraszamy do lektury!
Kierunek ten jest stworzony dla tych kandydatów, którzy interesują się informatyką, lubią spędzać czas przed komputerem i odkrywać nowe możliwości internetu. Studia na tym kierunku pozwolą na zrozumienie procesów ekonomicznych zachodzących we współczesnej gospodarce. Umożliwią zdobycie fachowej wiedzy z zakresu nowoczesnych narzędzi informatycznych i sposobu ich stosowania w procesach gospodarczych. Połączenie obu zagadnień sprawia, że absolwenci są świetnie przygotowani do podjęcia pracy na samodzielnych stanowiskach. Zapraszamy do dalszej lektury!
Informatyka jest obecnie najprężniej rozwijającą się dziedziną naukową. Jest to kierunek przeznaczony dla umysłów ścisłych, lubiących spędzać czas przed komputerem. Studia na tym kierunku dają wszechstronne przygotowanie zawodowe, ze szczególnym uwzględnieniem technologii internetowych oraz zastosowań informatyki w biznesie. Studenci nabędą wiedzę z programowania, zapoznają się z tajnikami budowy i funkcjonowania systemów operacyjnych. Na informatyce inżynierskiej dowiesz się jak wykorzystać narzędzia informatyczne do obsługi najnowszych technologii.
Informatyka odgrywa coraz ważniejszą rolę we współczesnym świecie. W każdym przedsiębiorstwie potrzebni są specjaliści w zakresie informatyki przemysłowej. Absolwenci tego kierunku będą gotowi do rozwiązywania złożonych, interdyscyplinarnych problemów z dziedziny szeroko pojętych zastosowań informatyki w przemyśle. Studenci tego kierunku nabędą wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną. Nauczą się zarządzać systemami informatycznymi, tzw. systemami czasu rzeczywistego, systemami wbudowanymi oraz wdrażać nowe, inteligentne systemy i urządzenia.
Na kierunku informatyka stosowana nacisk położony jest na zdobywanie umiejętności praktycznych, takich jak zastosowanie istniejących narzędzi oraz tworzenie nowych programów wykorzystywanych w życiu codziennym i biznesie. Studia te przygotowują do pracy, w której istnieje potrzeba zastosowania rozwiązań informatycznych w konkretnych dziedzinach wiedzy. Absolwent informatyki stosowanej będzie dysponować wiedzą niezbędną do tworzenia systemów baz danych, przetwarzania informacji, programowania sieci komputerowych. Zapraszamy do dalszej lektury!
Żyjemy w epoce informatyzacji otaczającego nas świata. Tak zwana nowa gospodarka to gospodarka oparta na wiedzy, innowacjach i systemach informatycznych. Informatyka w biznesie to kierunek unikatowy, nastawiony na połączenie pozornie niepasujących do siebie. Dzięki takiemu połączeniu, studenci nabywają pożądane przez pracodawców umiejętności. Wiedza zdobyta na tych studiach, przygotowuje młodych ludzi do pracy w sektorach szczególnie podatnych na wirtualizację i otwiera przed nimi nieograniczone możliwości rozwoju i pracy w pasjonującym środowisku cyfrowego świata.
Jeśli chcesz studiować kierunek, który jest ściśle powiązany z sektorem nowoczesnych technologii, to Inżynieria cyfryzacji jest dla Ciebie najlepszym rozwiązaniem. W trakcie studiów zdobędzie rozległą umiejętności praktyczne z zakresu projektowania i wdrażania oprogramowania i rozwiązań informatycznych. Chcesz mieć wpływ na proces informatyzacji społeczeństwa i gospodarki? Nowoczesny program studiów, który opracowany został we współpracy z sektorem biznesowym i doświadczona kadra wykładowców-praktyków, to dwie podstawowe zalety tego kierunku.
Inżynieria obliczeniowa jest makrokierunkiem, który wszechstronnie przygotowuje do uczestnictwa w zespołach zajmujących się stosowaniem metod obliczeniowych w rozmaitych dziedzinach nauki i techniki. Specjalista w tej dziedzinie może pełnić role wymagające zaawansowanej wiedzy informatycznej i matematycznej, na przykład tworzenie i analiza algorytmów oraz programów,szacowanie błędu obliczeń, ocena ryzyka oraz właściwości statystycznych i stochastycznych problemów i rozwiązań. Jeśli chcesz wiedzieć więcej o inżynierii obliczeniowej, zapraszamy do lektury!
Inżynieria systemów jest kierunkiem unikatowym, idącym z duchem czasu. Na polskim rynku wzrasta zapotrzebowanie na inżynierów z umiejętnością holistycznego spojrzenia na świat technologii, którzy potrafią zbudować, zmotywować i prowadzić swój zespół oraz Kierunek ten jest stworzony dla tych którzy chcą w przyszłości wprowadzić innowacyjne rozwiązania w gospodarce. Jakie przedmioty należy wybrać na maturze aby dostać się na ten kierunek studiów? Dlaczego warto i czego uczą się studenci inżynierii systemów? Jeśli szukasz odpowiedzi na te pytania, czytaj dalej!
Matematyka to studia nie przeznaczone dla każdego. Aby studiować tę dziedzinę wiedzy, należy wyróżniać się ścisłym i precyzyjnym myśleniem, dużą wyobraźnią oraz dociekliwością. Czy warto, tak atrakcyjne na rynku pracy, kompetencje wykorzystać do uzyskania dyplomu matematyka? Być może lepiej wybrać prawo, medycynę, czy ekonomię, a więc studia, których absolwenci nie stoją w kolejkach po pracę? W ten sposób mogą pomyśleć ludzie, którzy nie rozumieją znaczenia matematyki w życiu i we współczesnej codzienności. Studia matematyczne to as w rękawie ludzi dynamicznych i przedsiębiorczych.
Matematyka Komputerowa to kierunek studiów idealny dla kandydatów, którzy chcą studiować równocześnie matematykę i informatykę, bądź wahają się, który kierunek wybrać. Studia te pozwalają uzyskać całościowe spojrzenie na efektywne i skuteczne wykorzystywanie komputerów przy rozwiązywaniu ważnych w zastosowaniach problemów matematycznych metodami algorytmicznymi. Połączenie ze sobą matematyki i informatyki nie powinno nikogo dziwić – obie dziedziny ścisłe się ze sobą łączą. Aby dowiedzieć się czegoś więcej o tym kierunku studiów zapraszamy do dalszej lektury.
Kierunek ten adresowany jest do kandydatów na studia, którzy oprócz wiedzy matematycznej pragną poznać przede wszystkim zastosowania matematyki w technice, przemyśle i biznesie. Studia te gwarantują silne powiązanie kształcenia z aktualnymi potrzebami rynku pracy. Absolwent tego kierunku jest przygotowany do podejmowania współpracy interdyscyplinarnej z informatykami, inżynierami, biologami, fizykami i chemikami. Jak dostać się na te studia i jakie predyspozycje powinien posiadać kandydat? Jeśli jesteś zainteresowany, zapraszamy do dalszej lektury!
Ludzki mózg to niesamowite narzędzie. Korzystamy z niego od początku istnienia ludzkości, a jeszcze nie poznaliśmy wszystkich jego możliwości i zasad działania. To właśnie neuroinformatyka jest dziedziną, która może to zmienić. W bardzo ogólnym skrócie jest to nauka zajmująca się badaniami mózgu z wykorzystaniem metod fizyki. Studia na tym kierunku mogą być bardzo wymagające, ale i fascynujące. Neuroinformatyka ma zastosowanie w badaniach naukowych i praktyce klinicznej. Badania mózgu to pogranicze informatyki, biologii, kognitywistyki, psychologii, medycyny, fizyki i matematyki.
Studia o charakterze interdyscyplinarnym, łączą trzy główne obszary wiedzy. Pierwszy, z zakresu ekonomii, koncentruje się na nowoczesnych rozwiązaniach funkcjonowania firmy w ramach elektronicznej gospodarki. Drugi, połączony z naukami ścisłymi, w tym szczególności fizyki, w zakresie nowoczesnych metod zbierania i wstępnego przetwarzania danych z otoczenia. Ostatni obszar to technika, zwłaszcza w zakresie nowoczesnych technologii informatyczno-komunikacyjnych. Absolwenci to specjaliści w zakresie zastosowań Internetu, gdzie tworzą się nowe dziedziny łączące technikę i biznes.
Kierunek Teleinformatyka łączy wiedzę z zakresu technik informatycznych i telekomunikacyjnych. Powstał w odpowiedzi na znaczne zbliżenie się tych dziedzin. Teleinformatyka jest w tej chwili jednym z podstawowych czynników gospodarczego i społecznego rozwoju każdego kraju. Postępująca informatyzacja systemów telekomunikacyjnych i stosowanie zaawansowanych technik telekomunikacyjnych w systemach informatycznych wymaga specjalistów w zakresie teleinformatyki, mogących pochwalić się wiedzą z zakresu zastosowań telekomunikacji w informatyce i zastosowań informatyki w telekomunikacji.