Kierunek ten kształci specjalistów w zakresie wytwarzania i przetwórstwa materiałów metalicznych głównie na bazie żelaza, badań ich własności, projektowania technologii i urządzeń, modelowania warunków prowadzenia procesów technologicznych, budowy urządzeń i narzędzi do realizacji tych procesów z uwzględnieniem ich ekonomiczności, energochłonności i ochrony środowiska.
W trakcie studiów:

Przedmioty realizowane na tym kierunku to:
-nauka o materiałach,
-termodynamika techniczna i technika cieplna,
-metalurgia i przetwórstwo metali,
-metodyka badania materiałów,
-mechanika techniczna z wytrzymałością materiałów,
-grafika inżynierska i projektowanie inżynierskie,
-automatyka i robotyka, elektrotechnika i elektronika,
-zarządzanie i ergonomia,
-teoria procesów metalurgicznych,
-teoria sprężystości i plastyczności,
-metaloznawstwo stopów żelaza i metali nieżelaznych
-informatyka i komputerowe wspomaganie prac inżynierskich.

Po studiach:

Absolwent kierunku Metalurgia znajdzie zatrudnienie w:
- produkcji przemysłowej,
- przetwórstwie metali i stopów,
- laboratoriach specjalistycznych,-
- biurach projektowych,
- jednostkach gospodarczych i administracyjnych.