Studia pedagogiczne

pedagogikaOparte na zespole nauk o wychowaniu. Dają dużą satysfakcję tym, dla których nauka może być środkiem do pomocy innym.
 
Pedagogika jest nauką społeczną. Odnosi się głównie do młodego pokolenia, na które działanie wychowawcze powinno mieć największy wpływ. Nie zawsze tak jest, często procesy wychowawcze spotykają się z buntem i odrzuceniem. Nie są to więc kierunki, na które można startować bez dogłębnego przemyślenia. Drogą do sukcesu w tych dziedzinach jest jasno obrany cel.
Starzejące się społeczeństwo wymusza potrzebę kształcenia ludzi, którzy wiedzą jak edukować dorosłych, jak wyzwalać w nich chęć samodoskonalenia, jak rozwijać w nich pasje, jak zapewnić im najlepsze warunki do funkcjonowania w zróżnicowanym środowisku. Tego wszystkiego uczy Andragogika, kierunek studiów otwarty na potrzeby ludzi dorosłych. Każdy maturzysta, pragnący w przyszłości zająć się powyższą tematyką, powinien rozpocząć studia na tym kierunku. Andragogikę studiować można na kilku uczelniach w Polsce. Wysoki poziom nauczania gwarantuje dobrze wykształcona kadra nauczycieli akademickich, a także doskonale zaplecze dydaktyczne w postaci nowoczesnych sal wykładowych oraz programów dydaktycznych, uwzględniających najnowsze badania z dziedziny pedagogiki i andragogiki. Kandydatami na te studia mogą być osoby, które dobrze zdały maturę, orientują się w problematyce nauk społecznych i humanistycznych, a także cechujący się otwartością na ludzi, chęcią niesienia pomocy potrzebującym i cierpliwością. Osoby ubiegające się o indeks muszą stanąć do rywalizacji w konkursie świadectw. Najlepsi wstąpią w szeregi studenckiej braci i zaczną studia na Andragogice. Proces kształcenia trwa trzy lata. Absolwent uzyskuje tytuł licencjata. Studia można kontynuować na dowolnej uczelni pedagogicznej w kraju i po kolejnych dwóch latach nauki zostać magistrem.

Studia te adresowane są do osób, które interesują się zdobyciem wiedzy, pozwalającej na upowszechnianie kultury w środowisku lokalnym oraz publicznych placówkach oświatowych. Dobrego animatora kultury musi cechować twórczość, tolerancyjność, logiczne myślenie, opanowanie oraz świetny kontakt z ludźmi.

Studia na kierunku Logopedia ogólna i kliniczna uczą podstawowych metod i technik badań logopedycznych, których celem jest wskazanie dzieci z wadami wymowy. Studenci podczas zajęć poznają zasady opisywania i kwalifikacji wad wymowy oraz usprawniania narządów artykulacyjnych i usuwania wad wymowy.
Zapoznają się również z zasadami współpracy z lekarzem, psychologiem i pedagogiem w celu ustalania metod i trybu postępowania terapeutycznego w zakresie komunikacji (werbalnej i niewerbalnej).
Studia na kierunku Logopedia z audiologią pozwalają na uzyskanie wiedzy na temat diagnozowania i korekty zaburzeń mowy, przygotowują również do pracy z osobami z zaburzeniami słuchu.
Kim jest człowiek, który ukończył studia pedagogiczne? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Z pewnością można jednak powiedzieć, że jest to osoba, która ma duże kompetencje edukacyjne, potrafi uczyć i przekazywać zarówno umiejętności, jak i wiedzę. Zna problemy ludzi w zróżnicowanych grupach wiekowych, umie odkrywać i zaspokajać ich potrzeby edukacyjne. Niestety, coraz mniej pedagogów znajduje zatrudnienie w szkole i w państwowych placówkach edukacyjnych. Kim zatem może być pedagog? Czytaj dalej, aby zapoznać się z odpowiedziami, na najczęściej zadawane pedagogom pytania.

Jak ważny jest właściwy rozwój dziecka od pierwszych chwil życia, chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć. Są ludzie, którzy czuwają nad prawidłowym funkcjonowaniem małych dzieci i doskonale wiedzą, co robić, gdy ten rozwój z jakichś powodów jest opóźniony, Ci ludzie to pedagodzy. By zostać jednym z nich warto zapoznać się z ofertą studiów na kierunku Pedagogika małego dziecka. Studia kształcące profesjonalistów pracujących z najmłodszymi dziećmi, od szóstego miesiąca życia oraz z ich rodzicami. Pedagog musi być człowiekiem wszechstronnie wykształconym, dlatego propozycja wielu uczelni obejmuje studia interdyscyplinarne, kształtujące wieloaspektowo. Przyszli pedagodzy zdobywają wiedzę z różnych dziedzin wiedzy, by dogłębnie poznać ciało i umysł małego człowieka, z którym przyjdzie im kiedyś pracować. Na studia z Pedagogiki małego dziecka można dostać się dzięki konkursowi świadectw.
Pedagogika nauczycielska to popularny kierunek studiów, wybierany przez osoby wiążące przyszłość ze szkolnictwem. Po tych studiach nabywa się uprawnień nauczycielskich i można spełniać się na przykład w roli nauczyciela nauczania zintegrowanego. Wiele państwowych uczelni oferuje studiowanie Pedagogiki nauczycielskiej na pierwszym etapie edukacji. Maturzyści muszą dobrze zdać maturę z trzech przedmiotów (polski, język obcy i przedmiot dodatkowy) i wziąć udział w konkursie świadectw. Na uczelniach prywatnych decyduje kolejność zgłoszeń. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia uzyskuje się tytuł licencjata. Tytuł magistra można uzyskać, kontynuując naukę na tym samym kierunku. Istnieją również studia podyplomowe z Pedagogiki nauczycielskiej.
Pedagogika specjalna koncentruje się na osobach wykazujących specjalne potrzeby edukacyjne. Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim to, że większość ludzi ma bardzo mocno wypaczony obraz tej dyscypliny. Panuje przekonanie, że pedagog specjalny pracuje tylko z "upośledzonymi" dziećmi. Jak wygląda rzeczywistość? Trzeba zastanowić się, co oznacza sformułowanie "specjalne potrzeby edukacyjne". Aby dowiedzieć się nieco więcej o Pedagogice specjalnej i dzięki temu, zrozumieć na czym rzeczywiście polega praca pedagoga tej specjalności, przeczytaj ten artykuł.

Studia na kierunku Pedagogika społeczno-wychowawcza wbrew pozorom nie wzbogacą Cię tylko w wiedzę z wychowywania dzieci. Jak uaktywnić osoby bezrobotne lub wykluczone społecznie. Jak dobrze zrealizować ciekawy projekt animacyjny, takie i wiele innych zagadnień to także przedmiot zainteresowań na tym kierunku. Zanim rozpoczniesz studia na tym kierunku musisz wybrać uczelnię. Z tym nie będzie najmniejszego problemu. Praktycznie każda wyższa uczelnia w Polsce ma w swojej ofercie studia pedagogiczne, a kierunek Pedagogika społeczno-wychowawcza jest jednym z najczęściej wybieranych. Musisz więc liczyć się z tym, że podczas procesu rekrutacji będzie trzeba odpierać ataki kilku konkurentów. Wybór kandydatów na studia odbywa się za pomocą konkursu świadectw. Fory mają osoby, które na maturze zdawały przedmioty humanistyczne. Im na pewno będzie łatwiej dostać się na Pedagogikę społeczno-wychowawczą. Niemniej każda osoba ma szansę z powodzeniem walczyć o indeks. Oceny na świadectwie dojrzałości to nie wszystko, liczy się także osobowość i pewne cechy charakteru, które wyróżnią cię spośród grona maturzystów. Idealnie, jeśli jesteś człowiekiem cierpliwym, zaradnym, komunikatywnym i chętnym do niesienia pomocy potrzebującym. Jeżeli nie posiadasz którejś z wymienionych cech, nie martw się, to wcale cię nie dyskwalifikuje w ubieganiu się o wstęp na pedagogikę.