Studia teologiczne

teologiczneDziedziny badające naturę boską oraz jej stosunki ze światem. Szczególnej analizie podlegają relacje między istotą boską a ludźmi.
W grupie tej można odnaleźć teologię, ale również prawo kanoniczne. Studia teologiczne prowadzone są zarówno przez uczelnie kościelne, jak i państwowe.
Studia na kierunku Prawo kanoniczne przeznaczone są dla osób, które chcą pozać prawo Kościoła katolickiego, a także zdobyć wiedzę z zakresu teologii, filozofii oraz historii.
Celem studiów na kierunku Religioznawstwo jest wykształcenie absolwentów orientujących się w całej złożoności procesów religijnych. Służy temu bogata oferta zajęć ukazujących religię zarówno od strony procesów historycznych, jak też społecznych i psychicznych oraz badających najważniejsze przejawy życia religijnego na całym świecie. Kierunek studiów Religioznawstwo to forma reakcji na współczesne problemy i wyzwania społeczeństwa. Religie silnie oddziałują na wszystkie aspekty życia człowieka, na jego sposób rozumienia i osądu rzeczywistości, a także na kulturę i sztukę, którą tworzy.
 
Studia teologiczne to bardzo specyficzne studia. Ich absolwent posiada gruntowną wiedzę z zakresu historii i kultury religijnej świata zachodniego. Potrafi przemawiać i z reguły posiada dobry warsztat pisarski. Dzięki licznym przedmiotom filozoficznym, które musiał opanować w trakcie studiów umie myśleć nieszablonowo i kreatywnie. Coraz częściej pojawiają się doniesienia, że absolwent Teologii jest ciekawym kandydatem na rynku pracy. Postrzegany jest jako człowiek nie tylko szerokiej wiedzy, ale także ugruntowanej świadomości etycznej i moralnej. Aby dowiedzieć się, czym są i jak przebiegają studia teologiczne czytaj dalej...