logourRektor Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. Sylwester Czopek powołał Radę Młodych Naukowców, w skład której weszli pracownicy naukowi wszystkich wydziałów uczelni. Do zadań utworzonej rady będzie należeć planowanie i realizowanie polityki prorozwojowej i projakościowej Uniwersytetu Rzeszowskiego, opiniowanie zmian strukturalnych wprowadzanych na uczelni, a także reprezentowanie młodej kadry naukowej w kraju i na świecie.

Rada Młodych Naukowców oficjalnie rozpoczęła 7 lutego 2018 roku. W skład nowopowstałego organu weszli młodzi naukowcy z Uniwersytetu Rzeszowskiego reprezentujący niemal wszystkie dyscypliny naukowe. Większość z nich to uznani reprezentanci swoich dziedzin i ważni pracownicy Uniwersytetu, a jednocześnie aktywni naukowcy i dydaktycy.

Przewodniczącym Rady Młodych Naukowców został dr hab. Maciej Wnuk z Wydziału Biotechnologii UR. W składzie rady znaleźli się również:
  • dr hab. Piotr Berdowski z Wydziału Socjologiczno-Historycznego,
  • dr hab. Rafał Hakalla z Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego,
  • dr Agata Ludera-Ruszel z Wydziału Prawa i Administracji,
  • dr hab. Robert Pązik z Wydziału Biotechnologii,
  • dr hab. Jacek Tabarkiewicz z Wydziału Medycznego,
  • mgr Piotr Woroniec z Wydziału Sztuki,
  • mgr Michał Żmuda z Wydziału Filologicznego.
 DSC1361

Jak studiuje się na Uniwersytecie Rzeszowskim?