logourW trwającej właśnie w Uniwersytecie Rzeszowskim rekrutacji Wydział Filologiczny uruchamia nowy kierunek na studiach pierwszego stopnia – Polonistyka stosowana. Jest to wyjątkowa opcja dla wszystkich, którzy nie tylko chcą płynnie posługiwać się najtrudniejszym językiem na świecie, ale również uczynić go zarobkową umiejętnością.

Nowość

Polonistyka stosowana jest nowatorską odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku, na którym coraz częściej poszukiwani są pracownicy posiadający dość specyficzne kompetencje miękkie. Kierunek łączy w sobie wiedzę i umiejętności potrzebne każdemu humaniście z techniczną wiedzą z obszaru dziennikarstwa, mediów i multimediów oraz ekonomii, socjologii i technologii informacyjnej. Dzięki niecodziennemu połączeniu, absolwenci tego kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie w szeroko pojętych mediach, ale również agencjach reklamy, czy PR. Przy okazji będą wykwalifikowani, aby prowadzić własną działalność gospodarczą – czy to tradycyjnego, czy związanego z profesjonalnym prowadzeniem profili w mediach społecznościowych, blogów tematycznych czy vlogów.

Kontekst kulturowy, ponieważ język jest nie tylko polski
Studia Polonistyki stosowanej dadzą absolwentom szeroki kontekst kulturowy, który może okazać się niezwykle cennym punktem odniesienia w prowadzeniu działalności gospodarczej czy tworzeniu treści do różnorodnych środków komunikacji. W ramach tego innowacyjnego kierunku realizowany jest rozszerzony lektorat. 360 godzin w ciągu trzech lat, czyli trzy razy więcej niż na innych kierunkach. Daje to absolwentom możliwość uzyskania wiedzy z wybranego języka obcego na poziomie B2 lub C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Praktyki, warsztaty oraz perspektywy zatrudnienia
Polonistyka stosowana jest jednym z najbardziej “pracowitych” kierunków na Uniwersytecie Rzeszowskim, ponieważ studenci odbywają łącznie 100 godzin praktyk zawodowych (50 godzin po roku I. i 50 godzin po roku II.). Studia na tym kierunku umożliwiają rozpoczęcie kariery zawodowej w instytucjach kultury, urzędach, redakcjach, wydawnictwach, mediach (tradycyjnych i elektronicznych) oraz wszędzie tam, gdzie potrzebne są kompetencje pisarskie, retoryczne i komunikacyjne, sprawne formułowanie wypowiedzi w mowie i piśmie, a ponadto dobra znajomość literatury i sztuki oraz orientacja we współczesnym życiu kulturalnym. Wiedza i umiejętności zdobyte w toku studiów przygotowują do wykonywania takich zawodów, jak: animator kultury, asystent kadr kierowniczych, rzecznik prasowy, rzecznik informacji publicznych, specjalista zarządzania informacją i kreowania wizerunku, researcher, bloger, edytor, copywriter itd.

Współczesne przemiany zachodzące w sferze gospodarczej, społecznej i kulturowej są bardzo dynamiczne i złożone. Pociągają one za sobą wzrost wymagań rynku pracy wobec nowych pracowników biur, kancelarii, agencji reklamowych itp. Wymagają rozległej interdyscyplinarnej wiedzy, a także umiejętności i sprawności w wyszukiwaniu informacji i posługiwaniu się nimi. Postęp technologiczny wymaga od pracowników administracyjnych umiejętności informatycznych i ekonomicznych, związanych z pozyskiwaniem środków finansowych na rozmaite przedsięwzięcia. Poszukuje się ludzi otwartych na nowe metody pracy, piszących sprawnie po polsku, ale też biegle posługujących się językiem angielskim, umiejących szybko reagować na zmieniające się wymagania. Takich absolwentów ma kształcić proponowany kierunek studiów.